יומן מסע 4

יומן מסע 1

יומן מסע 2

תודה לליאת רוזנפלד שרכבה איתנו עם ה Gopro יש לנו סרטונים Live מהרכיבה:

היום ה-1

היום ה-2

יומן מסע 3